-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย

รหัสโรงเรียน : 040304

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 223/1 – คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 62180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย

-- advertisement --