-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข

รหัสโรงเรียน : 040329

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 162 – คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 62180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข

-- advertisement --