-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 040374

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 153 – โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : 055760049

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี

-- advertisement --