-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรอดนิลวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรอดนิลวิทยา

รหัสโรงเรียน : 040308

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 145 ถนนไปน้ำตกคลองน้ำไหล คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 62180

โทรศัพท์ : 055786486

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรอดนิลวิทยา

-- advertisement --