-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดอุเบกขาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดอุเบกขาราม

รหัสโรงเรียน : 040204

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : 055865118

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดอุเบกขาราม

-- advertisement --