-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

รหัสโรงเรียน : 040319

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 222/1 – สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 62180

โทรศัพท์ : 055760095

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

-- advertisement --