-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)

รหัสโรงเรียน : 040364

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 300 – ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 62190

โทรศัพท์ : 055760070

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)

-- advertisement --