-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

รหัสโรงเรียน : 050020

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : ตลาดท่าพระ – ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40260

โทรศัพท์ : 043261045

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

-- advertisement --