โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

รหัสโรงเรียน : 050498

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี พระยืน พระยืน ขอนแก่น 40320

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน