โลโก้โรงเรียนบ้านดงกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงกลาง

รหัสโรงเรียน : 050485

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 0 บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น 40320

โทรศัพท์ : 043309564

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงกลาง