โลโก้โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์

รหัสโรงเรียน : 050441

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลหนองบัว – หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 40270

โทรศัพท์ : 0885719420

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์