โลโก้โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู

รหัสโรงเรียน : 050503

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านป่าหม้อ – พระยืน พระยืน ขอนแก่น 40320

โทรศัพท์ : 043266614

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู