โลโก้โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

รหัสโรงเรียน : 050022

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านวังหิน – ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40260

โทรศัพท์ : 043261276

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน