-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์

รหัสโรงเรียน : 050025

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40260

โทรศัพท์ : 043260215

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์

-- advertisement --