โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

รหัสโรงเรียน : 050488

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง – หนองแวง พระยืน ขอนแก่น 40320

โทรศัพท์ : 043-455537

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น