-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง

รหัสโรงเรียน : 050006

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – โคกสี-โคกแปะ โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 0845159649

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง

-- advertisement --