-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง

รหัสโรงเรียน : 050435

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง

-- advertisement --