-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหล่านางาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหล่านางาม

รหัสโรงเรียน : 050066

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเหล่านางาม บ้านทุ่ม-พระยืน บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 0810608494

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหล่านางาม

-- advertisement --