-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกแปะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกแปะ

รหัสโรงเรียน : 050002

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043260175

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกแปะ

-- advertisement --