-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนม่วง

รหัสโรงเรียน : 050095

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 370 มิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043465340

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนม่วง

-- advertisement --