-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนแต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนแต้

รหัสโรงเรียน : 050116

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

ที่อยู่ : บ้านโนนแต้ สำราญโนนแต้ สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 0981057236

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนแต้

-- advertisement --