โลโก้โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง

รหัสโรงเรียน : 051087

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : – – โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง