-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา

รหัสโรงเรียน : 050447

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโคกใหญ่ – บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270

โทรศัพท์ : 0885158872

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา

-- advertisement --