-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม

รหัสโรงเรียน : 050659

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 116 – คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม

-- advertisement --