-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

รหัสโรงเรียน : 050647

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 389 หน้าเมือง กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 043289197

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

-- advertisement --