-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด

รหัสโรงเรียน : 051055

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่1ตำบลบ้านแฮดอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น มิตรภาพ บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043218213

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านแฮด

-- advertisement --