-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านโคก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านโคก

รหัสโรงเรียน : 050995

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านโคก

-- advertisement --