-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์

รหัสโรงเรียน : 051011

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านซับสมบูรณ์ ขอนแก่น – ชัยภูมิ ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์

-- advertisement --