-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์

รหัสโรงเรียน : 050192

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านกุดเพียขอม ชนบท – กุดรู กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น 40180

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์

-- advertisement --