-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง

รหัสโรงเรียน : 051061

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านขอนสัก – หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043-260142

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง

-- advertisement --