โลโก้โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล

รหัสโรงเรียน : 050689

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านขามป้อม – โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 043-041270

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล