-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านขามเรียน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขามเรียน

รหัสโรงเรียน : 050417

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2046 – เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043-260606

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขามเรียน

-- advertisement --