-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคำแคน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคำแคน

รหัสโรงเรียน : 050660

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคำแคน

-- advertisement --