โลโก้โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง

รหัสโรงเรียน : 050201

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านดอนดู่ 0 ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น 40180

โทรศัพท์ : 043-286254

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง