-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง

รหัสโรงเรียน : 050475

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 37 – สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น 40340

โทรศัพท์ : 043261610

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง

-- advertisement --