-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านลาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านลาน

รหัสโรงเรียน : 050401

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านลาน – บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 0929575142

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านลาน

-- advertisement --