-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังแสง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังแสง

รหัสโรงเรียน : 050216

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านวังแสง – วังแสง ชนบท ขอนแก่น 40180

โทรศัพท์ : 043 041052

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังแสง

-- advertisement --