-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์

รหัสโรงเรียน : 050384

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043-275048

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์

-- advertisement --