-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา

รหัสโรงเรียน : 050669

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองขามพัฒนา – คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 043211892

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา

-- advertisement --