-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย

รหัสโรงเรียน : 050407

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043260392

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย

-- advertisement --