-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด

รหัสโรงเรียน : 050670

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 0812621807

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด

-- advertisement --