-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา

รหัสโรงเรียน : 051014

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – 0 บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 043260401

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา

-- advertisement --