-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองผักตบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองผักตบ

รหัสโรงเรียน : 051066

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองผักตบ

-- advertisement --