-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองเต่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองเต่า

รหัสโรงเรียน : 051059

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 083-6615706

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองเต่า

-- advertisement --