-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแปน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแปน

รหัสโรงเรียน : 050708

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแปน

-- advertisement --