-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหินตั้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหินตั้ง

รหัสโรงเรียน : 051007

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 3 – ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 0878652354

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหินตั้ง

-- advertisement --