-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง

รหัสโรงเรียน : 050406

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.7 – หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043260484

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง

-- advertisement --