-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

รหัสโรงเรียน : 050481

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านห้วยโป่ง – วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น 40340

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

-- advertisement --