-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเล็บเงือก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเล็บเงือก

รหัสโรงเรียน : 051052

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043260699

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเล็บเงือก

-- advertisement --