-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง

รหัสโรงเรียน : 050704

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง

-- advertisement --